Κυριακή, 20 Μαΐου 2012

EXAMS


Final exams are about to start on Monday , so I'll have to study a lot and NOT post any photos !!!
It's gonna be a bit hard but I hope to be an art student from September.
See u in 2 weeks

                                                                                                                love, Stavrina
                                                                                                                 xx

It's Sunday and it's sunny